SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 43. Petak, 6. prosinca 2013.
GRAD ČABAR

35.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 33/09, 28/10, 27/12 i 14/13) Gradsko vijeće Grada Čabra na sjednici održanoj 11. studenoga 2013. godine donosi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ČABRA
ZA 2013. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izvršenje Proračuna Grada Čabra za razdoblje siječanj - lipanj 2013. godine (u daljnjem tekstu: izvršenje Proračuna) obuhvaća:

 

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u izvršenju Proračuna za 2013. godinu, kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 6.385.650,00 kune raspoređeni su po nositeljima, korisnicima i namjenama u posebnom dijelu kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

VI. UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA

Članak 4.

Manjak prihoda nad rashodima i izdacima, koji se prenosi u slijedeće obračunsko razdoblje, iznosi 1.452.013,00 kuna, a pokriva se iz prihoda poslovanja budućeg razdoblja.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o Izvršenju Proračuna Grada Čabra za 2013. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/12-01/1

Ur. broj: 2108-03-04/1-12-2

Čabar, 11. studeni 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik:
dr.sc. Josip Malnar., v.r.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prora  



© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr