SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 43. Petak, 6. prosinca 2013.
GRAD CRIKVENICA

99.

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12 ) i članka 43. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 41/13- pročišćeni tekst) i) gradonačelnik Grada Crikvenice, dana 2. prosinca 2013. godine donosi

ZAKLJUČAK

1.U Nadzorni odbor KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., gradonačelnik Grada Crikvenice predlaže imenovanje dva predstavnika Grada, kao članove Društva:

1.Dr. sc. Dragan Magaš iz Crikvenice, Hrusta 8/7,

2.Ivan Pavlić iz Dramlja, Dramaljsko selce 14 b.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-01/13-01/64

Ur. broj: 2107/01-04/01-13- 2

Crikvenica, 2. prosinca 2013.

GRAD CRIKVENICA

Gradonačelnik
Damir Rukavina, dip. ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=865&mjesto=10003&odluka=99
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr