SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 43. Petak, 6. prosinca 2013.
GRAD CRIKVENICA

95.

Na temelju članka 114. b Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99., 151/03., 157/ 03., 87/09., 88/10. 6/11., 25/12. i 136/12.) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 34/09 - ispravak i 7/13.), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 5. sjednici održanoj 27. studenog 2013. godine, donijelo je

PROGRAM
utroška sredstava spomeničke rente za 2014. godinu

Članak 1.

Ovim se Programom utvrđuju sredstva spomeničke rente u 2014. godini za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara i zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina na području Grada Crikvenice, građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro rješenjima Ministarstva kulture ili odlukama Gradskog vijeća, objavljenih u Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Članak 2.

Svrha Programa utroška prihodovanih sredstava spomeničke rente je zaštita i obnova kulturnih dobara i kulturno- povijesnih cjelina, zaštitni i istraživački radovi na zaštićenim cjelinama te konzervatorsko-restauratorski radovi.

Cilj Programa je obnova i zaštita kulturne baštine Grada Crikvenicete obogaćivanje kulturnoga života i podizanje kulturne ponude Grada kao i poboljšanje materijalnih uvjeta za razvoj kulture Grada Crikvenice.

Članak 3.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada Crikvenice za 2014. godinu u ukupnom iznosu od 170.000,00 kuna.

Raspodjelu financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:


Re.br. Projekt Korisnik Iznos u kn


1. Kapitalno ulaganje u arheološki
lokalitet Crikvenica - igralište Muzeja Grada Crikvenice 10.000,00


2. Kapitalno ulaganje u jame vrtare Muzeja Grada Crikvenice 50.000,00


3. Kapitalno ulaganje u Lokvišće Muzeja Grada Crikvenice 20.000,00


4. Kapitalno ulaganje u Gradinu Badanj Muzeja Grada Crikvenice 90.000,00


Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 400-06/13-01/27

Ur. broj: 2107/01-06/02-13-3

Crikvenica, 27. studenog 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=865&mjesto=10003&odluka=95
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr