SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 43. Petak, 6. prosinca 2013.
GRAD CRIKVENICA

88.

Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/ 10), članka 4. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08) te članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 34/09-, ispravak i 7/13 ), Gradsko vijeće Grada Crikvenice , na 5. sjednici održanoj 27. studenog 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja
za područje Grada Crikvenice

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Stožer zaštite i spašavanja za područje Grada Crikvenice radi koordinacije aktivnosti u akcijama zaštite i spašavanja (u daljnjem tekstu Stožer).

Članak 2.

Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.

Pozivanje i aktiviranje stožera nalaže Gradonačelnik.

Članovi Stožera pozivaju se i aktiviraju , u pravilu, putem nadležnog županijskog centra 112.

Stožerom rukovodi Gradonačelnik.

Članak 3.

U Stožer iz članka 1. ove Odluke imenuju se:

1.Veselko Mutavgjić, zamjenik gradonačelnika, za načelnika Stožera,

2.Stanka Car, dipl. ing. građ., Grad Crikvenica, za člana Stožera,

3.Lenjinka Jurčić - Mamilović, načelnica Odjela za PPN PUZS Rijeka, za člana Stožera,

4.Damir Volf, načelnik Policijske postaje Crikvenica, MUP, PUPGŽ, za člana Stožera

5.Robert Hrelja, zapovjednik JVP Grada Crikvenice, za člana Stožera,

6.Ivana Zorićić, ravnateljica Doma zdravlja u Crikvenici, za člana Stožera,

7.Jasminka Citković, dipl. iur., Grad Crikvenica, za člana Stožera,

8.Damir Car, Grad Crikvenica, za člana Stožera,

9.Sonja Polonijo, dipl. oecc., direktorica GKTD »Murvica« d.o.o. Crikvenica, za člana Stožera.

Članak 4.

Administrativno - tehničke poslove za potrebe Stožera obavlja Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu Grada Crikvenice.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09 i 15/10).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 351-01/13-01/04

Ur.broj: 2107/01-07/01-13-6

Crikvenica, 27. studenoga 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing. v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=865&mjesto=10003&odluka=88
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr