SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 43. Petak, 6. prosinca 2013.
GRAD CRIKVENICA

85.

Na temelju članka 16. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 23/07), članka 17. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 34/09,- ispr. i 07/ 13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj dana 27. studenog 2013. godine donosi

ODLUKU
o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Crikvenice za 2014.

Članak 1.

Odobrava se Program rada Savjeta mladih Grada Crikvenice za 2014. godinu i Financijski plan predložen na sjednici održanoj 18. studenog 2013.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 008-01/13-01/36

Ur. broj: 2107/01-04/01-13- 7

Crikvenica, 19. studenoga 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=865&mjesto=10003&odluka=85
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr