SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 42. Petak, 29. studenog 2013.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

75.

Grad Opatija, koji zastupa gradonačelnik Ivo Dujmić,

Općina Lovran, koju zastupa načelnik Alan Sanković,

Općina Matulji, koju zastupa načelnik Mario Ćiković,

Općina Mošćenička Draga, koju zastupa načelnik Ratko Salamon, dr. med.

kao suosnivači Javne vatrogasne postrojbe Opatija,

Javna vatrogasna postrojba Opatije (kao poslodavac), koju zastupa v.d. zapovjednika Gordan Filinić

s jedne strane

i

Sindikat vatrogasaca Rijeka, Sindikalna podružnica JVP Opatija (u daljnjem tekstu: Sindikat), koju zastupa povjerenik Sindikalne podružnice Marino Brnčić,

uzimajući u obzir bitno smanjenje proračunskih prihoda po svim vrstama sukladno analizi nadležnog Upravnog odjela Grada Opatije i zaključku izvanrednog sastanka Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija od 26. srpnja 2013. g., zaključili su u Opatiji 25. studenog 2013. g. sljedeći

ANEKS broj II
KOLEKTIVNOM UGOVORU
za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su 19. rujna 2012. godine sklopile Kolektivni ugovor za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 44/12 - u nastavku teksta: Ugovor) te Aneks broj 1 tom Ugovoru od 31. prosinca 2012. godine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 2/13- u nastavku teksta: Aneks broj 1) .

Članak 2.

Iznimno od odredbi članka 71. stavka 1. podstavka 2. i članka 75. stavka 1. Ugovora, ugovorne strane suglasile su se da se u 2014. godini umanjuju sljedeća materijalna prava:

- svakom radniku upućenom na službeno putovanje u zemlji isplaćuje se dnevnica u visini 50 % iznosa utvrđenog posebnim propisima kojim se utvrđuju naknade, potpore, nagrade, dnevnice i druga primanja na koja se ne plaća porez na dohodak,

- svakom radniku bit će isplaćena naknada troškova prijevoza na posao i s posla, javnim prijevozom u 100% visini troškova izdataka prema cijeni mjesečne karte po pripadajućoj zoni ili relaciji.

Naknada za prijevoz isplaćuje se uz isplatu plaće za svaki mjesec.

U slučaju kada radnik odsustvuje s posla radi korištenja godišnjeg odmora, bolovanja i sl. naknada za prijevoz isplatiti će se srazmjerno broju dana provedenim na poslu u tom mjesecu.

U slučaju kada se, uslijed promjene mjesta prebivališta ili promjene mjesta rada, tijekom mjeseca, promjene uvjeti za određivanje visine naknade za prijevoz (druga prijevozna zona) naknada se utvrđuje srazmjerno broju dana i visini mjesečne karte po pripadajućoj zoni ili relaciji.

Članak 3.

Ukoliko se tijekom 2014. godine povećaju proračunski prihodi iz kojih se financiraju materijalna prava radnika, poslodavac će na obračun materijalnih prava primijeniti osnovne odredbe Ugovora.

Članak 4.

Ostali uglavci ugovora ostaju neizmijenjeni.

Članak 5.

Ovaj Aneks stupa na snagu danom obostranog potpisa.

Aneks se sklapa u 14 jednakih primjeraka. Svaka strana zadržava po dva primjerka, dok Grad Opatija dodatna dva primjerka upućuje nadležnom tijelu za registraciju

Aneks će biti objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 120-01/13-01/02

Ur. broj: 2156/01-03/01-13-7

ZA SINDIKAT ZA GRAD OPATIJU

Marino Brnčić, v. r. Ivo Dujmić, v. r.

ZA JVP OPATIJA ZA OPĆINU LOVRAN

Gordan Filinić, v. r. Alan Sanković, v. r.

ZA OPĆINU MATULJI

Mario Ćiković, v. r.

ZA OPĆINU
MOŠĆENIČKA DRAGA

Ratko Salamon, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr