SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 42. Petak, 29. studenog 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

104.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 26/ 09, 32/09 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na 6. sjednici održanoj dana 25. studenog 2013. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU

I.

Prihvaća se prijedlog za provedbom statusne promjene društva VODOVOD I ČISTOĆA CRES MALI LOŠINJ d.o.o. Cres, Peškera 2, OIB: 43600498596, MBS: 040026735 (u daljnjem tekstu: Društvo) i to za provedbu podjele odvajanjem s osnivanjem, u pravcu usklađivanja djelatnosti navedenog društva sa Zakonom o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13), a kojim se Zakonom u članku 202. stavak 2. navodi da javni isporučitelj vodne usluge ne može obavljati druge djelatnosti, osim javne vodoopskrbe i javne odvodnje, odnosno djelatnosti iz članka 125. stavak 3. istog Zakona. Tako slijedom navedene kogentne odredbe proizlazi obveza javnih isporučitelja vodne usluge da odvoje vodno - komunalne djelatnosti (javna vodoopskrba i javna odvodnja) od drugih komunalnih djelatnosti provođenjem postupka podjele trgovačkog društva VODOVOD I ČISTOĆA CRES MALI LOŠINJ d.o.o. s osnivanjem posebnog trgovačkog društva.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja suglasno je sa Planom podjele Društva koji je izrađen od strane Uprave Društva, kao i sa prijedlogom Odluke o izmjenama postojećeg Društvenog ugovora Društva (društvo koje se dijeli) i sa prijedlogom pročišćenog teksta Društvenog ugovora Društva, kao sastavnim dijelom Plana podjele.

Također, Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja suglasno je da se u postupku podjele (odvajanjem) osnuje novo trgovačko društvo pod nazivom VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. , koje će obavljati djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja suglasno je sa prijedlogom Društvenog ugovora novoga društva koje se osniva u postupku podjele.

Podjela odvajanjem će se provesti prijenosom dijela imovine društva Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o. na novo društvo Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. i to na način da se novom društvu prenosi imovina koja je neposredno vezana za obavljanje definiranih djelatnosti vodoopskrbe i javne odvodnje i sastoji se iz nekretnina, (zemljišta i objekata), postrojenja i opreme, zaliha i sitnog inventara, ostalih imovinskih prava te pripadajućih obveza. U društvu Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o. (društvo koje se dijeli i koje podjelom ne prestaje), ostati će imovina i obveze vezano za komunalnu djelatnost čistoće te imovina i obveze vezano za druge preostale djelatnosti.

S ostalim pravnim odnosima te eventualno naknadno utvrđenom imovinom i obvezama postupiti će se onako kako se to određuje Planom podjele.

II.

Za sve daljnje postupke u vezi sa provedbom statusne promjene podjele odvajanjem (s osnivanjem) u društvu VODOVOD I ČISTOĆA CRES MALI LOŠINJ d.o.o. Cres, u ime člana društva Grada Malog Lošinja, ovlašten je gradonačelnik Grada Malog Lošinja gospodin Gari Cappelli, ing.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 012-03/13-01/03

Ur. broj: 2213/01-01-13-4

Mali Lošinj, 25. studenoga 2013.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Gradskog vijeća

Anto Nedić, prof., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr