SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 42. Srijeda, 22. prosinca 2004.
OPĆINA RAVNA GORA
45

45.

Na temelju članka 9a. stavka 4. Zakona o fondovima za kulturu (»Narodne novine«, broj 47/90 i 27/93) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 20. prosinca 2004. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi za 2005. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od zančenja za Općinu Ravna Gora i to:

- djelatnost i poslovi ustanova kulture i udruga u kulturi, kao pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,

- akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života i amaterizma u kulturi,

- investicijsko održavanje, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture na području Općine Ravna Gora.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurat će se sredstva u Proračunu Općine Ravna Gora za 2005. godinu u ukupnom iznosu od 126.500,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na sljedeći način:


Naziv udruge Iznos Namjena


KUD »Sloga« Ravna Gora 50.000,00 - naknada voditeljima
9.500,00 - troškovi nastupa
11.500,00 - najamnina za poslovni prostor
2.500,00 - vođenje knjigovodstvenih i blagajničkih poslova


Ukupno: 73.500,00


HKD »Gora«:

- tamburaška sekcija 14.400,00 - honorar voditelja tečaja tamburice

6.000,00 - trošak voditelja orkestra
1.400,00 - najamnina za poslovni prostor
200,00 - vođenje knjigovodstva (dio)

- pjevačka sekcija 10.000,00 - troškovi voditelja pjevačkog zbora
13.000,00 - nabava odora


Ukupno: 45.000,00


Pustno društvo »Klepoc« 3.000,00 - organizacija maskirnih zabava
2.000,00 - spaljivanje fašnika
2.000,00 - probe za nove igrokaze
1.000,00 - održavanje godišnje skupštine


Ukupno: 8.000,00


SVEUKUPNO: 126.500,00


Članak 4.

U 2005. godini Općina Ravna Gora nastavit će voditi poslovanje kina »Višnjevica« Ravna Gora, koje se financira iz prihoda od prodanih kino ulaznica te dotacijom iz općinskog proračuna za pokriće troškova najma filmova, održavanja opreme, zagrijavanja i rasvjete kinodvorane, te čišćenja.

Članak 5.

Općina Ravna Gora će također u okviru svojih mogućnosti sudjelovati u organizaciji kulturnih priredbi.

Kao dodatni značajni oblik potpore kulturnim udrugama, Općina Ravna Gora subvencionira korištenje prostorija i objekata koji su vlasništvo Općine kao i redovno održavanje tih objekata iz Proračuna Općine.

Članak 6.

U svrhu zaštite spomenika kulture (crkvena baština) u Proračunu Općine Ravna Gora za 2005. godinu predviđaju se sredstva u iznosu od 40.000,00 kn za radove na obnovi župnog ureda crkve Sv. Terezije Avilske u Ravnoj Gori, sredstva u iznosu od 10.000,00 kn za radove na obnovi crkve Sv. Vida u Kupjaku te sredstva u iznosu od 10.000,00 kn za radove na obnovi crkve Sv. Stjepana u Starom Lazu.

Članak 7.

Sve navedene aktivnosti i poslovi od posebnog su značenja za Općinu Ravna Gora pa se potrebna sredstva za njihovo ostvarivanje osiguravaju u Proračunu Općine Ravna Gora za 2005. godinu.

Članak 8.

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora vrši raspored sredstava nosiocima programa u jednakim mjesečnim dvanaestinama na temelju dokumentacije o izvršenom Programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskom poglavarstvu.

Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 400-08/04-01/25

Ur. broj: 2112/07-01-04-1

Ravna Gora, 20. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik
Franjo Ružić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr