SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 42. Petak, 29. studenog 2013.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

65.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) i članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12), Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj dana 26. studenog 2013. godine donosi

PROGRAM
gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice za 2014. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice za 2014. godinu za:

javne površine,

nerazvrstane ceste,

groblja,

Članak 2.

Ovim Programom utvrđuje se popis planiranih objekata i procjena troškova gradnje s naznakom izvora financiranja po djelatnostima kako slijedi:

Članak 3.

Iz namjenskih sredstava za razvoj u cijeni komunalne usluge financirati će se projekti komunalnih društava zajedno s Gradom Rijeka i ostalim jedinicama suvlasnicima komunalnih društava i to:

Građenje objekata i nabavka opreme
za odlaganje komunalnog otpada 550.000

Nabavka opreme za prijevoz putnika.250.000


Ukupno 800.000

Članak 4.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 2.330.000 kn, od toga iz sredstava komunalnog dopinosa 1.000.000 kn, iz sredstava vodnog doprinosa u iznosu od 20.000 kn, od prodaje grobnih mjesta 80.000 kn a iz ostalih sredstava Proračuna u iznosu od 430.000 kuna, te iz namjenskih sredstava za razvoj komunalne infrastrukture u iznosu od 800.000 kn.

Članak 5.

»Ovaj Program stupa na snagu osam dana po objavi u »«Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 400-06/13-01/2

Ur. broj: 2170/08-08-13-9

Kraljevica, 26. studenoga 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Aleksandar Kružić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr