SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 42. Srijeda, 22. prosinca 2004.
OPĆINA RAVNA GORA
45

44.

Na temelju članka 39. Zakona o športu (»Narodne novine«, broj 111/97, 13/98 i 24/01) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 20. prosinca 2004. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u športu za 2005. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u športu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od općeg značenja za Općinu Ravna Gora, a u svezi:

- promicanja i poticanja športa u cjelini,

- djelovanja športskih udruga,

- sudjelovanja u organizaciji i pokroviteljstvu nad športskim priredbama i natjecanjima,

- športsko - rekreativnim aktivnostima građana,

- održavanjem i funkcioniranjem športskih objekata.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurat će se sredstva u Proračunu Općine Ravna Gora za 2005. godinu u ukupnom iznosu od 191.500,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na sljedeći način:


Naziv udruge Iznos Namjena


TSK »Ravnogorac« Ravna Gora 25.000,00 - troškovi trenera
9.600,00 - troškovi natjecanja
5.400,00 - najamnina za poslovni prostor


Ukupno: 40.000,00


Šah klub »Goranka« Ravna Gora 5.000,00 - naknade za stručni rad
2.400,00 - najamnina za poslovni prostor
8.600,00 - troškovi natjecanja


Ukupno: 16.000,00


Šah škola »Goranka« Ravna Gora 6.000,00 - stručni rad
2.400,00 - najamnina za poslovni prostor
600,00 - troškovi natjecanja


Ukupno: 9.000,00


NK »Goranka« Ravna Gora 26.000,00 - troškovi trenera
10.000,00 - troškovi održavanja igrališta i svlačionica
20.000,00 - troškovi organizacije utakmica na domaćem terenu
37.300,00 - troškovi odigravanja utakmica u gostima
6.000,00 - obnova opreme
5.000,00 - troškovi kotizacije i članarina
5.700,00 - najamnina za poslovni prostor


Ukupno: 110.000,00


SD »Kupjak« Kupjak 500,00 - održavanje nogometnog igrališta
6.000,00 - sudjelovanje na turnirima
2.000,00 - organizacija turnira povodom Sv. Vida
1.000,00 - troškovi nabave opreme
1.000,00 - materijalni troškovi


Ukupno: 10.500,00


PD »Višnjevica« Ravna Gora 1.000,00 - pojačano održavanje oznaka i putokaza RGPP-a
5.000,00 - održavanje planinarske kuće (nabava agregata)


Ukupno: 6.000,00


SVEUKUPNO: 191.500,00


Članak 4.

Općina Ravna Gora će u okviru svojih mogućnosti sudjelovati u organizaciji športskih priredbi i natjecanja, te redovno održavati športske objekte iz Proračuna Općine.

Članak 5.

Sve navedene aktivnosti i poslovi od općeg su značenja za Općinu Ravna Gora pa se potrebna sredstva za njihovo ostvarivanje osiguravaju u Proračunu Općine Ravna Gora za 2005. godinu.

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora vrši raspored sredstava nosiocima programa u jednakim mjesečnim dvanaestinama na temelju dokumentacije o izvršenom programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskom poglavarstvu.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 400-08/04-01/26

Ur. broj: 2112/07-01-04-1

Ravna Gora, 20. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik
Franjo Ružić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr