SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 42. Petak, 29. studenog 2013.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

55.

Na temelju članka 43. Zakona o proračuna (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12, 7/13, 15/13 i 26/13), Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj dana 26. studenog 2013. godine donosi

IZMJENE ODLUKE
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA
KRALJEVICE ZA 2013. GODINU

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 47/12) u članku 8. iznos« 60.000,00 kn« mijenja se u iznos »80.000,00 kn.

Članak 2.

Ove Izmjene stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/13-01/4

Ur. broj: 2170/08-08-13-85

Kraljevica, 26. studenoga 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Aleksandar Kružić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr