SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 42. Petak, 29. studenog 2013.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

52.

Na temelju članka 76. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06,150/08 - Uredba, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) i članka 4. stavak 2. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/93, 11/94 i 38/09), te članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 21/12, 7/13, 15/13 i 26/13) Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj 26. studenog 2013. godine donosi

IZMJENE PROGRAMA
JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI ZA 2013. GODINU

Članak 1.

U Programu javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/12) u članku 1. iznos »1.445.000 kn« mijenja se u iznos »1.342.000 kn«.

Članak 2.

U članku 2. stavak 1. u prvoj alineji iznos« 521.000 kn« mijenja se u iznos« 586.000 kn«.

U drugoj alineji iznos« 534.000 kn« mijenja se u iznos« 508.000 kn«.

U trećoj alineji iznos« 390.000 kn« mijenja se u iznos« 248.000 kn«.

Članak 3.

Ove Izmjene stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 400-06/13-01/4

Ur.broj: 2170/08-08-13-82

Kraljevica, 26. studenoga 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Aleksandar Kružić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr