SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 42. Srijeda, 22. prosinca 2004.
OPĆINA RAVNA GORA
45

42.

Na temelju članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01), a u svezi s člankom 11. Zakona o školstvu (»Narodne novine«, broj 59/90), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 20. prosinca 2004. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u školstvu za 2005. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u školstvu za 2005. godinu utvrđuju se i financiraju Programi od interesa za Općinu Ravna Gora i to:

1. program sufinanciranja izborne nastave informatike od I. - IV. razreda,

2. program sufinanciranja izvannastavne aktivnosti skijaškog trčanja,

3. program sufinanciranja rada folklorne družine,

4. program sufinanciranja troškova natjecanja izvannastavnih skupina od školskih do državnih natjecanja,

Naziv društva

Iznos

Namjena

VZO Ravna Gora

27.000,00

-osiguranje vatrogasnih domova, vozila i članova, obučavanje i opremanje operativnih članova DVD-a, održavanje vozila i pumpi, troškovi gašenja požara i intervencija, materijalni troškovi

DVD Ravna Gora

72.000,00

DVD Kupjak

27.000,00

DVD Stari Laz

27.000,00

DVD Stara Sušica

27.000,00

VZO Ravna Gora

90.000,00

- opremanje 2 kom. terenskih vozila

VZO Ravna Gora

330.000,00

- nabava šasije navalnog vozila

VZO Ravna Gora

80.000,00

- pojačano održavanje vatrogasnih spremišta Kupjak i Stara Sušica

UKUPNO:

680.000,00

 

5. program sufinanciranja opremanja informatičke učionice.

Članak 2.

Za provođenje programa osigurat će se sredstva u Proračunu Općine Ravna Gora za 2005. godinu u ukupnom iznosu od 48.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. rasporedit će se Osnovnoj školi Dr. Branimira Markovića za sljedeće programe:


Namjena Iznos


- sufinanciranje izborne nastave informatike od I. - IV. razreda 6.825,00


- sufinanciranje izvannastavne aktivnosti skijaškog trčanja 12.810,00


- sufinanciranje rada folklorne družine 5.665,00


- sufinanciranje troškova natjecanja izvannastavnih skupina od školskih do državnih natjecanja, kako

slijedi:
Znanost mladima: biologija, fizika, zemljopis, matematika, hrvatski i engleski jezik, vjeronauk 2.000,00

Ekolozi 1.500,00

Likovnjaci 1.100,00

Pjevački zbor »Brezice« i glazbena radionica 3.000,00

Literati 1.500,00

Scenska družina 1.300,00

Filolozi 1.000,00

Novinari 1.500,00

Folklor 1.000,00

ŠŠK: odbojka, stolni tenis, košarka, šah, atletika 3.500,0

Promet 1.000,00

Astronomi 1.000,00

Vunarska radionica 1.000,00

Učenička zadruga 1.000,00


- sufinanciranje opremanja informatičke učionice 1.300,00


U K U P N O: 48.000,00


Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora vrši raspored sredstava nositelju programa u jednakim mjesečnim dvanaestinama na temelju dokumentacije o izvršenom programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskom poglavarstvu Ravna Gora.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 400-08/04-01/27

Ur. broj 2112/07-01-04-1

Ravna Gora, 20. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik
Franjo Ružić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr