SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 41. Ponedjeljak, 18. studenog 2013.
OPĆINA VRBNIK
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

41.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 31/09 i 46/09), Općinsko vijeće Općine Vrbnik na sjednici održanoj dana 5. studenoga 2013. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
proračuna za 2013/1 i 2013/2

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi: Općinski proračun Općine Vrbnik za 2013. godinu sastoji se od:

Ukupnih prihoda u iznosu od: 9.122.006,38 kn

Raspoređenih izdataka u iznosu od: 9.122.006,38 kn

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi: Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2013. godinu, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

Rashodi i izdaci u proračunu raspoređuju se po razdjelima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vrbnik za 2013. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-01/13-01/77

Ur. broj: 2142-07-03-13-1

Vrbnik, 5. studenoga 2013.

Predsjednik Općinskog vijeća
Slavko Zahija, v.r

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Izmjene i dopune Proračuna za 2013. godi  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr