SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 41. Ponedjeljak, 18. studenog 2013.
OPĆINA VRBNIK
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

40.

Na osnovi stavka 1. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik, (»Službene novine Primorsko-goranske-županije« broj 31/09 i 33/09) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na svojoj sjednici održanoj dana 5. studenoga 2013. godine donijelo je

IZMJENE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz
st. 1 članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini u Općini Vrbnik

Članak 1.

Ovim Izmjenama Programa određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2013. godini na području Općine Vrbnik za komunalne djelatnosti:

-održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

-održavanje javnih površina

-održavanje nerazvrstanih cesta

-javna rasvjeta

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

-opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

-iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

U 2013.godini održavanje komunalne infrastrukture iz čl. 1 ove Odluke u Općini Vrbnik obuhvaća:

1.Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i odvoz kontejnera, redovito čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih zona, javnih prometnih površina u naseljima Vrbnik, Risika i Garica te odvoz kontejnera)
- PLANIRANI RASHODI: 285.000,00 kuna

2.Redovita košnja trave uz prometnice, bojanje košarica, odvoz kontejnera i dr. održavanje.
- PLANIRANI RASHODI: 155.000,00 kuna

3.Održavanje zelenih površina
- PLANIRANI RASHODI: 200.000,00 kuna

4.Uređenje zelenih površina
- PLANIRANI RASHODI: 150.000,00 kuna

5.Održavanje groblja
- PLANIRANI RASHODI: 25.000,00 kuna

6.Održavanje javne rasvjete
- PLANIRANI RASHODI: 100.000,00 kuna

7.Proširenje javne rasvjete-energ. učinkov.
- PLANIRANI RASHODI: 160.000,00 kuna

8.Izdatak za plaćanje utroška električne
energije za javnu rasvjetu
- PLANIRANI RASHODI: 220.000,00 kuna

9.Izdaci za blagdansku dekoraciju
- PLANIRANI RASHODI: 20.000,00 kuna

10.Održavanje nerazvrstanih cesta
- PLANIRANI RASHODI: 300.000,00 kuna

11.Uređenje pješačkih staza
- PLANIRANI RASHODI: 50.000,00 kuna

12.Izdaci za DDD
- PLANIRANI RASHODI: 57.000,00 kuna

13.Održavanje kablovskog sustava:
- PLANIRANI RASHODI: 40.000,00 kuna

14.Veterinarske usluge
- PLANIRANI RASHODI: 33.000,00 kuna

15.Ekološko zbrinjavanje otpada
- PLANIRANI RASHODI: 49.000,00 kuna

16.Uređenje dječjeg igrališta Garica
- PLANIRANI RASHODI: 100.000,00 kuna

17.Održavanje zgrada
- PLANIRANI RASHODI: 147.000,00 kuna

18.Groblje Garica - zelene površine
- PLANIRANI RASHODI: 30.000,00 kuna

19.Nerazvrstane ceste - potporni zid Retec
- PLANIRANI RASHODI: 12.500,00 kuna

20.Nerazvrstane ceste - asfaltiranje Risika centar
- PLANIRANI RASHODI: 31.800,00 kuna

21.Nerazvrstane ceste - asfaltiranje Bočina
- PLANIRANI RASHODI: 28.500,00 kuna

22.Nerazvrstane ceste - Sanacija pod Keštel
- PLANIRANI RASHODI: 30.000,00 kuna

23.Nerazvrstane ceste - asfaltiranje Risika
- PLANIRANI RASHODI: 100.000,00 kuna

24.Nerazvrstane ceste - asfaltiranje Garica
- PLANIRANI RASHODI: 100.000,00 kuna

Članak 3.

Za financiranje ovog programa predviđaju se sredstva prikupljena od naplate komunalne naknade te ostalih prihoda Općine Vrbnik.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske-županije«.

Klasa: 361-08/01-13/119

Ur. broj: 2142-07-03-13-1

Vrbnik, 5. studenoga 2013.

Predsjednik Općinskog vijeća
Slavko Zahija, v.r

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr