SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 41. Ponedjeljak, 18. studenog 2013.
OPĆINA VRBNIK
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

39.

Na osnovi članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/ 07) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko goranske-županije« broj 31/09 i 33/09), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na svojoj održanoj dana 5. studenoga 2013. godine donijelo je

IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba na području društvene brige o djeci, športa i socijalne skrbi za 2013. godinu u Općini Vrbnik

Članak 1.

Ovim Izmjenama Programa utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljavanja potreba u oblasti socijalne skrbi, brige o djeci i športa u 2013.godini na području Općine Vrbnik .

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

-opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

-iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

U Izmjenama Proračuna Općine Vrbnik za 2013. godinu obuhvaćena su sredstva za slijedeće djelatnosti:

1.DV »Katarina Frankopan«, Krk PRO Vrbnik
(tekuće pomoći i nabava didakt. materijala)
- PLANIRANI RASHODI: 390.000,00 kuna

2.OŠ »Fran Krsto Frankopan« RJ Vrbnik
(izborna nastava, tekuće pomoći i tekuće održavanje)
- PLANIRANI RASHODI: 277.000,00 kuna

3.SŠ »Hrvatski kralj Zvonimir«
(ostele tekuće donacije)
- PLANIRANI RASHODI: 5.000,00 kuna

4.Socijalna skrb
- PLANIRANI RASHODI: 265.200,00 kuna

5.Programi športa
- PLANIRANI RASHODI: 43.600,00 kuna

6.DV Lastavica, Punat
(sufinanciranje boravka djece)
-PLANIRANI RASHODI: 34.000,00 kuna

7.DV SV. M.Terezije- Punat
(sufinanciranje boravka djece)
- PLANIRANI RASHODI: 12.000,00 kuna

Članak 3.

Ovaj Program stupa na 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 550-01/01-13/03

Ur. broj: 2142-07-03-13-1

Vrbnik, 5. studenoga 2013.

Predsjednik Općinskog vijeća
Slavko Zahija, v.r

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr