SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 41. Ponedjeljak, 18. studenog 2013.
OPĆINA VRBNIK
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

37.

Na osnovi stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04 i 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik, (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09 i 33/09 ) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na svojoj sjednici održanoj dana 5. studenoga 2013. godine donijelo je

IZMJENU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za djelatnosti iz st. 1., 2., i 3. članka 30.
Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini
u Općini Vrbnik

Članak 1.

Ovim Izmjenama Programa određuje se gradnja komunalne infrastrukture u 2013. godini na području Općine Vrbnik.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

-opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

-iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

U 2013.godini gradnja komunalne infrastrukture iz čl. 1 ove Odluke u Općini Vrbnik obuhvaća:

1.Mrtvačnica
PLANIRANI RASHODI: 695.356,38 kuna

2.Uređenje pomorskog dobra
PLANIRANI RASHODI: 100.000,00 kuna

3.Uređenje pomorskog dobra Risika
PLANIRANI RASHODI: 100.000,00 kuna

4.Uređenje Vitezićeve ulice
PLANIRANI RASHODI: 470.000,00 kuna

5.Sanacija dijela groblja Risika
PLANIRANI RASHODI: 40.000,00 kuna

6.Komunalni radovi - županijska cesta ulaz u mjesto
PLANIRANI RASHODI: 120.000,00 kuna

7.Proširenje javne rasvjete Risika
PLANIRANI RASHODI: 50.000,00 kuna

8.Izgradnja kanalizacije
PLANIRANI RASHODI: 310.000,00 kuna

Članak 3.

Za financiranje ovog programa predviđaju se sredstva prikupljena od naplate komunalnog doprinosa, naknada za priključenje te ostalih prihoda Općine Vrbnik.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 361-08/13-01/118

Ur. broj: 2142-07-03-13-1

Vrbnik, 5. studenoga 2013.

Predsjednik Općinskog vijeća
Slavko Zahija

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr