SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 41. Ponedjeljak, 18. studenog 2013.
OPĆINA VRBNIK
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

34.

Na temelju članka 52. stavak 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine« 153/09), Odluke o ukidanju namjenskog (razvojnog) dijela cijene vode od 1,50 kn/m3 koju je donijela Skupština Ponikve d.o.o. Krk na svojoj 10. sjednici od 23. travnja 2010. godine te članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 4. sjednici dana 5. studenoga 2013. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni
odluke
o ukidanju namjenskog (razvojnog) dijela cijene vode
od 1,50 kn/m3 te uvođenja naknade za razvoj

Članak 1.

U Odluci o ukidanju namjenskog (razvojnog) dijela cijene vode od 1,50 kn/m3 te uvođenja naknade za razvoj (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 19/10 i 52/12) članak 1. mijenja se i glasi:

Ovom Odlukom ukida se namjenska cijena vode, a uvodi se naknada za razvoj gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Vrbnik u skladu s Planom gradnje komunalnih vodnih građevina.

Članak 2.

Članak 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

Iznos naknade za razvoj iznosi 1,50 kn/m3, a obračunavat će se od 1. lipnja 2010. do 31. proisnca 2014.

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

Naknada za razvoj prihod je komunalnog društva Ponikve d.o.o. Krk i koristi se strogo namjenski za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina u skladu s Planom iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-07/13-01/31

Ur. broj: 2142-07-03-13-1

Vrbnik, 5. studenoga 2013.

Predsjednik Općinskog vijeća
Slavko Zahija, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr