SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 41. Ponedjeljak, 18. studenog 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

53.

Na temelju članka 209. stavak 2. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 130/01 i 56/13), članka 138. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 56/13) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/ 13), Općinsko vijeće Općine Malinska- Dubašnica, na sjednici održanoj 29. listopada 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o priključenju građevina i drugih
nekretnina na komunalne vodne građevine

Članak 1.

U Odluci o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/11) (u daljnjem tekstu: Odluka) članak 1. mijenja se i glasi:

»Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se postupak, tehničko-tehnološki uvjeti priključenja, rokovi i izdavanje suglasnosti za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine.«

Članak 2.

U članku 7. stavak 2. Odluke mijenja se i glasi:

»(2) Prethodnu suglasnost za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine Općine Malinska-Dubašnica izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine.«

Članak 3.

Glava III. Naknada za priključenje sa člancima 8., 9. i 10. Odluke, brišu se.

Članak 4.

Članak 13. Odluke, briše se.

Članak 5.

Glava V. Prekršajne odredbe sa člankom 14. Odluke, brišu se.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-13-34

Malinska, 29. listopada 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=863&mjesto=51511&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr