SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 41. Ponedjeljak, 18. studenog 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

52.

Na temelju članka 23. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 29. listopada 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o protokolu Općine Malinska-Dubašnica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se protokol Općine Malinska-Dubašnica u vrijeme državnih blagdana, spomendana i neradnih dana sukladno Zakonu o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, za Dan Općine Malinska-Dubašnica i drugih blagdana koje svečano obilježava, za vrijeme manifestacija koje se održavaju pod pokroviteljstvom Općine Malinska-Dubašnica, te protokol prijama domaćih i stranih državnih dužnosnika, kao i protokol za druge manifestacije i događanja koja nisu izričito navedena u ovoj Odluci.

II. SVEČANE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 2.

Svečane sjednice Općinskog vijeća održavaju se prigodom Dana Općine Malinska-Dubašnica 20.srpnja, te prema programu Općinskog vijeća, ako posebne prilike uvjetuju održavanje svečane sjednice.

Na svečanoj sjednici povodom Dana Općine, uručuju se javna priznanja Općine Malinska-Dubašnica utvrđena posebnim aktima.

III. STALNI PROTOKOLARNI PRIJAMI

Članak 3.

Stalni protokolarni (svečani) prijemi organiziraju se prigodom:

1. Dana Općine, prijemom nakon svečane sjednice Općinskog vijeća, za vijećnike Općinskog vijeća, članove općinske uprave, vjerskih zajednica, predstavnike gospodarstva, ustanova, udruga građana, kao i javnih djelatnika općine, po popisu uzvanika kojeg utvrdi Općinski načelnik, uz dogovor s predsjednikom Općinskog vijeća;

2. Primanje najuspješnijih učenika osnovnih škola i srednje škole i studenata, koji su tijekom školske godine ostvarili najbolje rezultate u izvanškolskim aktivnostima iz znanja na državnim i županijskim natjecanjima, odnosno za prvo mjesto na županijskoj razini te 1-3 mjesto na državnoj razini prema evidenciji škola, a održat će se tijekom godine u dogovoru sa školama;

3. Prijama za sportaše i sportske ekipe koji su ostvarili zapažene rezultate na državnoj i međunarodnoj razini.

4. Prigodom primanja, najuspješnijim pojedincima i skupinama koji su u tekućoj godini svojim rezultatima doprinijeli ugledu i afirmaciji općine Malinska-Dubašnica u športu,kulturi,obrazovanju i ostalim djelatnostima, uručuje se nagrada i priznanje.

Primanjima iz točke 2., 3. i 4. uz općinskog načelnika, njegovog zamjenika, predsjednika Općinskog vijeća, ravnatelja škole nazočiti će osobe koje odredi načelnik.

IV. POLAGANJE VIJENACA I PALJENJE SVIJEĆA

Članak 4.

Vijenci se polažu i pale svijeće prigodom slijedećih državnih blagdana:

-Dana antifašističke borbe, 22. lipnja,

-Dana državnosti, 25. lipnja,

-Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, 5. kolovoza,

-Dana neovisnosti, 8. listopada i

-Svih svetih, 1. studenog.

Predstavnici Općine Malinska-Dubašnica (općinski načelnik i predsjednik Općinskog vijeća), Odbora za branitelje udruga proizašlih iz Domovinskog rata, II. svjetskog rata i političkih stranka u znak sjećanja i zahvalnosti poginulim za Hrvatsku, odnosno umrlim od njenog prvog spomena do danas položit će vijenac/ cvijeće u Spomen parku u Malinskoj, na središnjem križu groblja u Bogovićima, te na grobove poginulih hrvatskih branitelja.

Vijence/cvijeće naručuje Općina Malinska-Dubašnica, a polažu ga zajedno predstavnici općine i predstavnici ostalih subjekata iz stavka 2. ovog članka na sam dan obilježavanja (iznimno dan prije/poslije). Ceremoniju polaganje vijenaca/cvijeća provoditi sukladno uputi za polaganje vijenaca i cvijeća.

V. ISTICANJE ZASTAVA

Članak 5.

Tijekom godine, kao stalni postav, ističe se zastava Republike Hrvatske, Primorsko-goranske županije, Općine Malinska-Dubašnica i Europske unije;

-na pročelju zgrade Općinske uprave.

Zastave na pročelju zgrade Općinske uprave održavat će, tj. mijenjati dotrajale i iskidane pomoćni- tehnički radnik ili komunalni redar.

Članak 6.

Za vrijeme državnih blagdana obavezno se ističu zastave Republike Hrvatske i Općine Malinska-Dubašnica na objektima pod ingerencijom Općine, kao i na mjestima predviđenim za postavljanje zastava.

Članak 7.

Nabavu (novih) zastava iz članka 5. i 6. ove Odluke osigurava Općina Malinska-Dubašnica.

VI. ČESTITKE GRAĐANIMA

Članak 8.

Povodom Božića i Nove godine, Uskrsa, Praznika rada, Dana antifašističke borbe, Dana državnosti, Dana Općine Malinska-Dubašnica, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana neovisnosti, općinski načelnik i predsjednik Općinskog vijeća upućuju čestitku žiteljima Općine Malinska-Dubašnica putem lista »Naši zvoni« i web stranice općine.

VII. SUDJELOVANJE U PROTOKOLU OBILJEŽAVANJA GODIŠNJICA OSNIVANJA UDRUGA I ORGANIZACIJA GRAĐANA

Članak 9.

Predstavnici Općine Malinska-Dubašnica (u pravilu su to općinski načelnik i predsjednik Općinskog vijeća sa suradnicima) nazočuju protokolu obilježavanja značajnih godišnjica pojedinih udruga ili organizacija, te u procesijama i na misama u dane koji se u općini svečano obilježavaju.

VIII. PROTOKOL PRIJAMA DOMAĆIH I STRANIH DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Članak 10.

Državne dužnosnike koji dolaze u radne posjete Općini Malinska-Dubašnica, općinski načelnik i predsjednik Općinskog vijeća dočekuju u prostorijama ureda načelnika ili u općinskoj vijećnici.

Sam doček se može organizirati i na nekom drugom mjestu ako tako odredi načelnik, uz dogovor s predsjednikom Vijeća.

Radnom dijelu posjeta nazočuju osobe određene od strane općinskog načelnika, ovisno od teme i razloga posjete.

U pravilu, gosti se smještaju na lijevoj strani stola, a u slučaju posjeta državnih dužnosnika provodi se protokol nadležnih državnih tijela.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela o posjetu sa protokolom boravka dužnosnika, po nalogu načelnika, obavještava:

-Dopisništvo HTV Rijeka

-Radio Rijeku, Radio Otok Krk

-Novi list i dopisnike drugih dnevnih novina.

IX. SVEČANA OTVARANJA NOVOIZGRAĐENIH OBJEKATA

Članak 11.

Svečanost otvaranja može se upriličiti na dan početka radova i/ili na dan otvaranja novoizgrađenih objekata.

Općinski načelnik, uz dogovor s predsjednikom Općinskog vijeća, utvrđuje koga će se pozvati da svečano otvori radove, odnosno novoizgrađeni objekt investitora Općine Malinska-Dubašnica, ukoliko to nije sam načelnik, koji u pravilu otvara takve objekte.

Općinski načelnik, uz dogovor s predsjednikom Općinskog vijeća, utvrđuje popis uzvanika koji će se pozvati (prigodni poziv) na svečano otvaranje, a građanstvo se putem medija obavještava i poziva na svečanost otvaranja.

Ispred objekta u pravilu se organizira odgovarajuća bina, ukoliko to tehnički uvjeti dozvoljavaju, koja se ukrašava zastavom Republike Hrvatske, zastavom Primorsko- goranske županije i zastavom Općine Malinska-Dubašnica.

Ukoliko bine nema, onda se navedene zastave ističu na za to prikladno mjesto na mjestu protokola otvaranja.

Svečanost započinje sviranjem himne Republike Hrvatske, te se okupljenima slijedećim redoslijedom obraćaju:

-predstavnik općine , koji ujedno i otvara svečanost

-predstavnik korisnika

-predstavnik županije

-nakon svečanog presijecanja vrpce, nazočnima se obraća i počasni gost, nakon čega se ide u obilazak objekta

-za vođenje programa može se angažirati i službeni voditelj.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela o svečanom otvaranju s protokolom svečanog otvaranja obavještava:

-Dopisništvo HTV-a Rijeka

-Radio Rijeku, Radio Otok Krk

-Novi list i dopisnike drugih dnevnih novina.

X. OPĆINE I GRADOVI PRIJATELJI

Članak 12.

Općina Malinska-Dubašnica sukladno odluci Općinskog vijeća potpisuje povelju o prijateljstvu s općinama i gradovima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, te istima upućuje poziv na svečane sjednice Općinskog vijeća prigodom Dana Općine Malinska-Dubašnica.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Prigodom prijama uvaženih gostiju, Općinski načelnik ima pravo darovanja prigodnih poklona, zavisno o rangu, tj. značaju gosta, a to može biti suvenir s prepoznatljivim simbolima Općine Malinska-Dubašnica, knjiga, slika ili drugo umjetničko djelo.

Članak 14.

U slučaju opravdane spriječenosti općinskog načelnika, odnosno predsjednika Općinskog vijeća, njihove protokolarne obveze utvrđene ovom Odlukom preuzimaju zamjenik načelnika, odnosno potpredsjednik Općinskog vijeća.

Ukoliko su zamjenik načelnika, odnosno potpredsjednici Općinskog vijeća također spriječeni u izvršavanju protokolarnih obveza, načelnik, odnosno predsjednik Općinskog vijeća će odrediti druge osobe ispred općine iz reda članova općinske uprave, odnosno vijećnika Općinskog vijeća, koje će predstavljati Općinu Malinska-Dubašnica u određenom protokolu.

Članak 15.

Sastavni dio Odluke o protokolu Općine Malinska- Dubašnica su i upute kod polaganja vijenaca i cvijeća te iskazivanja sućuti, a iste se ne objavljuju.

Članak 16.

Manifestacije odnosno događaji koji nisu propisani ovom Odlukom a održavaju se u organizaciji ili pod pokroviteljstvom Općine Malinska-Dubašnica, bit će protokolarno obilježeni na način kako to odredi općinski načelnik u dogovoru s predsjednikom Općinskog vijeća.

Članak 17.

Ova Odluka stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-13-33

Malinska, 29. listopada 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=863&mjesto=51511&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr