SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 41. Ponedjeljak, 18. studenog 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

51.

Nakon izvršene usporedbe sa izvornim tekstom Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska - Dubašnica za 2013. godinu, koja je objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 37/13 dana 21. listopada 2013. godine, utvrđena je pogreška, te se daje sljedeći

ISPRAVAK
Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o
raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Malinska - Dubašnica za 2013. godinu

Članak 1.

U članku 1. stavak 2. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska - Dubašnica za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/13) riječi »od siječnja do svibnja« mijenjaju se riječima »od lipnja do prosinca«.

Članak 2.

Ovaj ispravak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/1

Ur. broj: 2142/05-04-01/1/13-37

Malinska, 14. studenoga 2013.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Pročelnik
Bernard Cvelić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=863&mjesto=51511&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr