SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 41. Ponedjeljak, 18. studenog 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

49.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici 29. listopada 2013. godine, donijelo je

I. izmjenu i dopunu

PROGRAMA
javnih potreba u kulturi Općine Malinska - Dubašnica
za 2013. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u kulturi Općine Malinska - Dubašnica za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/12) - (u daljnjem tekstu: Program) članak 2. mijenja se i glasi:

Članak 2.

U 2013. godini Općina Malinska - Dubašnica sufinancirat će javne potrebe u kulturi, kako slijedi:

1. zaštita i očuvanje kulturne baštine


1.1. Izdaci za očuvanje kulturne baštine 100.000,00 kn


1.2. Kapitalna donacija za obnovu zvona župne crkve Sv. Mihovila 50.000,00 kn


1.3. Izdavanje knjige - »Inventar samostana Sv. Marije Magdalene - Porat« 50.000,00 kn


1.4. Projektna dokumentacija: »Etno kuća Bogovići« 30.000,00 kn


2. manifestacije


2.1. Obilježavanje dana Općine Sv. Apolinara 68.000,00 kn


2.2. Obilježavanje dana Sv. Nikole 35.000,00 kn


2.3. Kulturne priredbe 130.000,00 kn


2.4. Smotra folklora otoka Krka 7.000,00 kn


2.5. Festival »Zlatni otok pjeva« 4.000,00 kn


2.6. Program ljetnih priredbi 342.000,00 kn


3. financiranje ustanova i udruga u kulturi:


3.1. Ostale potpore u kulturi 20.000,00 kn


3.2. Udruga sopaca i folklora otoka Krka 6.000,00 kn


3.3. Kulturno umjetnička udruga »Dubašnica« Malinska 150.000,00 kn


3.4. Povijesna udruga otoka Krka 15.000,00 kn


3.5. Katedra čakavskog sabora Kornić 10.000,00 kn


3.6. Etno radionice - Modna agencija d.o.o. 10.000,00 kn


4. nabava opreme:


4.1. Nabava montažne bine 65.000,00 kn


Članak 2.

Ove izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska - Dubašnica za 2013. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-13-31

Malinska, 29. listopada 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=863&mjesto=51511&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr