SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 41. Ponedjeljak, 18. studenog 2013.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

73.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 36. i 94. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ « broj 25/09, 30/09 - ispravak i 7/13) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 12. studenog 2013. godine, donijelo je

II. IZMJENE PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2013. GODINU

Članak 1.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

II. Izmjene Proračuna Grada Opatije za 2013. godinu godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/12-01/09

Ur. broj: 2156/01-03-13-7

Opatija, 12. studenoga 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.

 

II. Izmjene Proračuna Grada Opatije za 2  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr