SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 41. Ponedjeljak, 18. studenog 2013.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

70.

Temeljem članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/ 00., 129/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 178/ 04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11. i 144/12) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09 - ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 12. studenog 2013. godine usvojilo je

II. IZMJENU GODIŠNJEG
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU

I. U Godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu (»Službene novine Županije Primorsko-goranske«, boj 56/12 i 35/13, u daljnjem tekstu: Godišnji program) u glavi A. Opće odredbe točka 2. mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

III. U glavi B. Opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture, u grupi B1.Redovno održavanje uređaja i objekata komunalne infrastrukture

-u točki 6.3. Dekoracija grada, na kraju predzadnjeg pasusa dodaje se tekst koji glasi: »Zamijeniti će se 13 elementata dekoracije na sajlama iznad M. Tita od skretanja za luku do skretanja za h. Kvarner«.

IV. U glavi B. Opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture, u grupi B2. Pojačano održavanje uređaja i objekata komunalne infrastrukture:

-u točki 4.1. Zahvati za pripremu turističke sezone iznos od 292.000 kn zamijenjuje se iznosom od 231.000 kn.

-u točki 4.2. Subvencije za obavljanje linijskog prijevoza na području Grada iznos od 1.400.000 kn. zamjenjuje se iznosom od 1.350.000 kn.

V. Ova Izmjena Programa stupa na osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Klasa: 402-01/12-01/225

Ur. broj: 2156/01-01-13-3

Opatija, 12. studenog 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

II. Izmjena Godišnjeg programa održavanj  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr