SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 41. Ponedjeljak, 18. studenog 2013.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

69.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95., 70/97., 128/ 99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11. i 144/12) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09 i 30/09 - ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 12. studenog 2013. godine usvojilo je

II. IZMJENU PROGRAMA GRADNJE
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 56/12. i 35/13.) članak 1. mijenja se i glasi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ovog Programa utrošit će se za namjene iskazane u Tabeli 1. koja je prilog i sastavni dio ovog Programa.

Vrijednosti radova iskazane u Tabeli 1. utvrđene su na osnovu tehničke dokumentacije, projektantskih troškovnika ili troškovnika izrađenih po Tehničkom odsjeku Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša i sa primijenjenim cijenama za slične radove izvedene u 2012. godini.

Članak 3.

Ova Izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 402-01/12-01/224

Ur. broj: 2156/01-01/13-2

Opatija, 12. studenog 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća

Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

II. Izmjena Programa gradnje objekata i   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr