SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 42. Srijeda, 22. prosinca 2004.
OPĆINA RAVNA GORA
45

38.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 126/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/ 04) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 20. prosinca 2004. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2005. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Općine Ravna Gora za 2005. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, groblja, opskrbu pitkom vodom i odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Ovaj program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Članak 2.

Građenje javnih površina financirati će se iz sredstava komunalnog doprinosa, doprinosa za šume, prihoda od prodaje građevinskog zemljišta i ostalih sredstava Proračuna Općine Ravna Gora za sljedeće namjene:

1. otkup zemljišta za proširenje nogostupa

Jarak 20.000,00 kn


u k u p n o 20.000,00 kn.

Članak 3.

Građenje javne rasvjete financirati će se iz sredstava komunalnog doprinosa i ostalih sredstava Proračuna Općine Ravna Gora za sljedeće namjene:

1. rekonstrukcija javne rasvjete Ul. Matanovci

u Ravnoj Gori 30.000,00 kn


u k u p n o 30.000,00 kn.

Članak 4.

Građenje groblja financirati će se iz sredstava komunalnog doprinosa i ostalih sredstava Proračuna Općine Ravna Gora za sljedeće namjene:

1. pojačano održavanje ograde

groblja Ravna Gora 40.000,00 kn

2. pojačano održavanje ograde groblja

Kupjak 20.000,00 kn

3. pojačano održavanje zgrada mrtvačnica

R. Gora i Kupjak 20.000,00 kn

4. izgradnja nadgrobnih okvira na

groblju Ravna Gora 41.000,00 kn


u k u p n o 121.000,00 kn.

Članak 5.

Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom financirat će se iz komunalnog doprinosa i ostalih sredstava Proračuna Općine Ravna Gora za sljedeće namjene:

1. sufinanciranje projektne dokumentacije

vodovoda Poljička kosa 20.000,00 kn


u k u p n o 20.000,00 kn.

Članak 6.

Građenje objekata i uređaja za odlaganje komunalnog otpada financirat će se iz sredstava Proračuna Općine Ravna Gora i sredstava PGŽ za sufinanciranje sanacije deponija otpada za sljedeće namjene:

1. sanacija deponija otpada »Vidmarov

jarak« (Šije) 20.000,00 kn

2. sanacija deponija otpada Kupjak centar 30.000,00 kn


u k u p n o 50.000,00 kn.

Članak 7.

Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financirati će se iz kapitalnih potpora PGŽ za poticanje ulaganja u kapitalne programe i ostalih sredstava Proračuna Općine Ravna Gora za 2004. godinu za sljedeće namjene:

1. pojačano održavanje odvodnje

atmosferskih voda u Ul. I. G. Kovačića

275 - 325 u Ravnoj Gori 200.000,00 kn

2. pojačano održavanje odvodnje

atmosferskih voda Kupjak cent. 80.000,00 kn

3. projekti odvodnje atmosferskih voda

R. Gora i Kupjak 10.000,00 kn

4. sufinanciranje projekta odvodnje

otpadnih voda 80.000,00 kn


u k u p n o 370.000,00 kn.

Članak 8.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa po izvorima sredstava i u ukupnom iznosu utvrđuju se u sljedećim iznosima:

1. komunalni doprinos 300.000,00 kn

2. doprinos za šume 200.000,00 kn

3. ostali prihodi Proračuna

Općine Ravna Gora 111.000,00 kn


u k u p n o 611.000,00 kn.

Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/04-01/39

Ur. broj: 2112/7-01-04-1

Ravna Gora, 20. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik
Franjo Ružić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr