SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 41. Ponedjeljak, 18. studenog 2013.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

68.

Na temelju članka 9. Odluke o visini spomeničke rente (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/ 10) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09 - ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 12. studenog 2013. godine donosi

ODLUKU O IZMJENI
Programa utroška sredstava spomeničke rente
za 2013. godinu

Članak 1.

U Programu utroška sredstava spomeničke rente za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 56/12), članak 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Sredstva iz članka 1. ovog članka utrošiti će se za slijedeće namjene:

1.Sufinanciranje obnove fasada i krovova - 270.000 kn,

2.Održavanje parkova i drvoreda - 580.000,00 kn.

3.Uređenje Brituha u Veprincu - 65.000 kn

4.Obnova pročelja M. Tita 93/8 (drveni niz) - 85.000 kn«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 410-01/12-01/17

Ur.broj: 2156/01-01-12-2

Opatija, 12. studenog 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr