SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 41. Ponedjeljak, 18. studenog 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

102.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-pročišćeni tekst), članka 23. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 26/09, 32/09 i 10/13), Gradonačelnik Grada Malog Lošinja, dana 12. studenog 2013. godine, donio je sljedeću

ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog vijeća
Gradske knjižnice i čitaonice

I.

U Upravno vijeće Gradske knjižnice i čitaonice imenuju se:

1. Adrijana Antičević za predsjednicu,

2. Martina Krajina Mršo za člana.

II.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 612-01/13-01/11

Ur. broj: 2213/01-01-13-2

Mali Lošinj, 12. studenoga 2013.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnik
Gari Cappelli, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr