SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

65.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08 i 61/11) i članka 51. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09, 35/09 i 13/13) općinski načelnik donosi

IZMJENE I DOPUNE
PLANA PRIJMA U SLUŽBU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE PUNAT
ZA 2013. GODINU

I.

U Planu prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 1/13 i 19/13) točka II. se mijenja i glasi:

»U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat sistematizacijom radnih mjesta predviđeno je 16 službeničkih mjesta, a zaposleno je 9 službenika«.

II.

Točka III. mijenja se i glasi:

»U 2013. godini planira se prijam 4 službenika u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat«.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 100-01/13-01/1

Ur. broj: 2142-02-03/2-13-3

Punat, 6. studenoga 2013.

OPĆINSKI NAČELNIK

Marinko Žic

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=862&mjesto=51521&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr