SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

64.

Na temelju članka 138. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 56/13) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko - goranske županije«, broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 5. studenoga 2013. godine donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O PRIKLJUČENJU GRAĐEVINA I DRUGIH
NEKRETNINA NA KOMUNALNE VODNE
GRAĐEVINE

Članak 1.

U Odluci o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine (»Službene novine Primor

sko-goranske županije«, broj 46/11) odredba članka 1. mijenja se i glasi:

»Ovom Odlukom utvrđuje se postupak priključenja građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine i rokovi priključenja.

Komunalnim vodnim građevinama upravlja javni isporučitelj vodne usluge - Ponikve d.o.o.

Članak 2.

U članku 3. stavci 1. i 2. brišu se.

Stavci 3. - 10. postaju stavci 1. - 8.

Članak 3.

U članku 5. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Troškove izvedbe priključenja na komunalne vodne građevine snosi investitor ili vlasnik građevine.«

Članak 4.

Članak 11. briše se.

Članak 5.

Naslov iznad članka 12. te članci 12. i 13. brišu se.

Članak 6.

Naslov iznad članka 14. te članak 14. brišu se.

Članak 7.

Naslov iznad članka 15. te članci 15. 16. i 17. brišu se.

Članak 8.

Naslov iznad članka 18. te članak 18. brišu se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja izraditi pročišćeni tekst Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/9

Ur. broj: 2142-02-01-13-17

Punat, 5. studenoga 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=862&mjesto=51521&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr