SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

57.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 130/11 i 56/13), članka 5. Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2010.-2013. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/10) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09, 13/13 i 19/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Punat na 6. sjednici održanoj 5. studenoga 2013. godine donosi

1. IZMJENU I DOPUNU PLANA
GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA U 2013. GODINI

Članak 1.

U Planu gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 56/12) članak 1. mijenja se i glasi:

1. Izmjenom i dopunom Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. god. ( u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju se komunalne vodne građevine koje se planiraju graditi na vodoopskrbnom području javnog isporučitelja vodne usluge Trgovačkog komunalnog društva »Ponikve« d.o.o. Krk, procijenjeni iznosi ulaganja te izvori sredstava za financiranje gradnje.

Članak 2.

Pod komunalnim vodnim građevinama iz članka 1. ovog Plana podrazumjevaju se građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju.

U 2013. godini na području Općine Punat financirat će se gradnja slijedećih građevina za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, kako slijedi:

A) Izgradnja kolektora fekalne kanalizacije . 1.178.094,88

.Odvojak ulice Novi put prema objektu
Novi put 4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.307,02

.Dio ulice A.Cesarac od br. 15 do spoja s
Gajevom ulicom
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368.094,03

.Izgradnja kanalizacije u slijepom odvojku 17. travnja
od križabnja s ulicom M. Gupca do Brodogradilišta
s rekonstrukcijom vodovoda
. . . . . . . . . . . . . . 485.669,30

.Ostala ulaganja u mjesnu kanalizaciju naselja
Punat ( odvojak Kolušin uz bivše kino do spoja
Put sv. Trojice, dio Pod topol, i dr.)..
. . . . . . 296.024,53

B) Izgradnja nove vodovodne infrastrukture 1.785.566,01

1.Nastavak izgradnje vodovodnog i kanalizacijskog
sustava u naselju Stara Baška
. . . . . . . . . 1.630.000,00

2.Izgradnja vodovoda za osnovnu školu i sportsku
dvoranu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144.673,39

3.Vodovod ostalo u Puntu (CS »Autobusna stanica«
u Puntu )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.892,62

Članak 3.

Sredstva potrebna za gradnju vodnih komunalnih građevina navedenih pod A) i B) u prethodnom članku ovog Plana realizirat će se:

1.prihod od naknade za priključenje na
objekte komunalne infrastrukture
. . . . . . . . 200.000,00

2.prihod od koncesija komunalnih
djelatnosti
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175.000,00

3.povrat 8% vodnog doprinosa. . . . . . . . . . . . . 23.000,00

4.dio HBOR .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 846.749,30

5.prihod od naknade za razvoj na području
Općine Punat (Ponikva)
. . . . . . . . . . . . . . . . 190.000,00

6.Ostali prihod Proračuna Općine
Punat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.528.911,59


UKUPNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.963.660,89

Članak 4.

1. Izmjena i dopuna Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/9

Ur. broj: 2142-02-01-13-6

Punat, 5. studenoga 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=862&mjesto=51521&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr