SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

53.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« 87/08 i 136/12) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine
Primorsko-goranske županije« 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 5. studenog 2013. godine donosi

1. Izmjenu i dopunu Plana proračuna Općine Punat za 2013. godinu i projekcije za 2014. - 2015. godinu

Članak 1.

U Planu Proračuna Općine Punat za 2013.godinu i projekcije za 2014.-2015. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županijebroj 56/12),
članak 1. mijenja se i glasi:

Članak 2.

U Planu Proračuna Općine Punat za 2013. godinu i projekcije za 2014.-2015. godine (»Službene novine Primorsko-goranske« 56/12), članak 2. mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Prihodi i primici, rashodi i izdaci proračuna po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u 1. Izmjeni i dopuni Plana Proračuna Općine Punat za 2013. godinu i projekcije za 2014.-2015. godinu, a u Posebnoj dijelu 1. Izmjene i dopune Plana Proračuna Općine Punat za 2013. godinu i projekcije za 2014.-2015. godinu po izvorima, funkcijama, korisnicima i programima kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ova 1. Izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Punat za 2013.godinu i projekcije za 2014.-2015. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 400-08/13-01/2

Ur. broj: 2142-02-01-13-3

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.

 

1. Izmjena i dopuna Plana Proračuna Opći  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=862&mjesto=51521&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr