SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

62.

Na temelju odredbi članka 209. stavak 2. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 130/11 i 56/13) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 4. sjednici održanoj dana 4. studenog 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine

Članak 1.

U Odluci o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/11) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovom Odlukom utvrđuje se postupak priključenja građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine i rokovi priključenja.

Komunalnim vodnim građevinama upravlja javni isporučitelj - PONIKVE d.o.o..«

Članak 2.

Članak 10. briše se.

Članak 3.

Naslov iznad članka 11.: »V. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE« sa člancima 11., 12. i 13. brišu se.

Članak 4.

Naslov iznad članka 14.: »VI. NAČIN PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE« sa člankom 14. brišu se.

Članak 5.

Naslov iznad članka 15.: »NAČIN I UVJETI FINANCIRANJA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA « sa člancima 15., 16., 17. i 18. brišu se.

Članak 6.

Dosadašnji članaka 19. postaje članak 10. te se riječi »i pokretanje prekršajnih postupaka iz članka 20. ove Odluke« brišu.

Članak 7.

Naslov iznad članka 20.: »PREKRŠAJNE ODREDBE« sa člankom 20. brišu se.

Članak 8.

Glava »X. PRIJELAZNE I ZAVRŠENE ODREDBE« postaje glava V. a dosadašnji članak 21. postaje članak 11.

Članka 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-29/4

Ur. broj: 2142-04-01-13-4

Dobrinj, 4. studenog 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=862&mjesto=51514&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr