SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

60.

Na temelju članka 61.a, stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/7, 125/08 i 150/11, 144/12) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 4. sjednici održanoj dana 4. studenog 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća
Mjesnog odbora Šilo, Mjesnog odbora Dobrinj i
Mjesnog odbora Županje

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove vijeća Mjesnog odbora Šilo, Mjesnog odbora Dobrinj i Mjesnog odbora Županje.

Članak 2.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 15. prosinca 2013. godine.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje mandat svih članova vijeća Mjesnog odbora Šilo.

Članak 4.

Ovaj Odluka stupa na snagu osam dana od objave u »Službenim novinama Primorko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-29/4

Ur. broj: 2142-04-01-13-6

Dobrinj, 4. studenog 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr