SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

59.

Na temelju odredbi članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 4. sjednici održanoj dana 4. studenog 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o stipendijama
Općine Dobrinj

Članak 1.

U Odluci o stipendijama Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/12 i 44/12) u članku 16. stavak 3. iza riječi »najmanje tri godine« dodaju se riječi »na području Republike Hrvatske«.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-29/4

Ur. broj: 2142-04-01-13-8

Dobrinj, 4. studenog 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=862&mjesto=51514&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr