SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

58.

Na temelju odredbe članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09,63/11,130/11,56/ 13), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst)članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09, 10/13, 36/13) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09, 53/10, 10/13, 36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 4. sjednici održanoj 04. 11. 2013. godine, donosi

IZMJENE PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2013. GODINU

Članak 1.

U Planu gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu (»Službene novine PGŽ« 52/12) članak 2. mijenja se i glasi:

»U 2013. godini na području Općine Dobrinj financirat će se gradnja slijedećih građevina za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda kroz program 1016, kako slijedi:

-kapitalni projekt K101601 Izgradnja vodnih građevina

-transportni cjevovod od TS Gabonjin
do Sužana 132.722,04 kn

-izgradnja dijela mjesnih vodovodnih mreža 69.665,45 kn

-izgradnja vodovodne mreže Kras 426.275,57 kn

-izgradnja vodovodne mreže Gabonjin 240.933,89 kn

-izgradnja vodovodne mreže Donja Hlapa 91.361,31 kn

-izgradnja vodovodne mreže Gostinjac 208.516,39 kn

-izgradnja vodovodne mreže Žestilac 110.475,51 kn

-izgradnja vodovodne mreže Rasopasno 213.212,04 kn

-izgradnja vodovodne mreže Sv.Ivan 75.265,30 kn

-izgradnja vodovodne mreže Županje 118.737,50 kn

-izgradnja kanalizacijskog sustava
odvodnje priobalja - kolektor 655.019,34 kn

-podmorski ispust sustava odvodnje 102.613,70 kn

-izgradnja dijela novih vodovodnih
mreža po zahtjevu 885.201,96 kn

UKUPNO 3.330.000,00 kn

Godišnji Plan financirat će se iz sredstava Proračuna Općine Dobrinj za 2013. godinu od:

-naknada za priključak 1.573.000,00 kn

-vodni doprinos 15.000,00 kn

-naknada za koncesije 260.000,00 kn

-ostali prihodi proračuna 1.182.000,00 kn

UKUPNO 3.030.000,00 kn

i naknade za razvoj »Ponikve« 300.000,00 kn

SVEUKUPNO 3.330.000,00 kn.«

Članak 2.

Ove Izmjene Plana i Programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/13-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-13-38

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=862&mjesto=51514&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr