SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

57.

Na temelju članka 20.stavka 3. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine« broj 152/08 i 59/09), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 35/09, 10/13, 36/13), i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/ 09, 53/10, 10/13, 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 4. sjednici dana 04.11.2013. godine, donijelo je

I. IZMJENE PROGRAMA
utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene
poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Dobrinj za 2013. godinu

Članak 1.

U Programu utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Dobrinj za 2013. godinu (»Službene novine PGŽ« 52/12) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Programom 1015 planiraju se sredstva boravišne pristojbe u iznosu od 250.000,00 kuna utrošiti u sljedeće aktivnosti:

UTROŠAK BORAVIŠNE PRISTOJBE
ZA RAZVOJ TURIZMA A101501

-TZ Općine Dobrinj 250.000,00

Općina Dobrinj ugovara da se sredstva boravišne pristojbe raspoređuju TZ Općine Dobrinj koja se brine o turističkom razvoju i unapređenju turizma, te najbolje zna potrebe i prioritete na svom području, s time da se mogu utrošiti samo za određene namjene koje su njime ugovorene, a prvenstveno za uređenje plaža na području Općine Dobrinj.

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa : 400-08/13-161/01

Ur.broj: 2142-04-05-13-37

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr