SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

56.

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/

13-proč.tekst) članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 88/01 i 11/02), članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) te članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 35/09, 10/13, 36/13), i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/09, 53/10, 10/13, 36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 4. sjednici, održanoj dana 04.11.2013. godine, donijelo je

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj
u 2013. godini

Članak 1.

U Programu 1012 turizma i gospodarstva (»Službene novine PGŽ« broj 52/12.,16/13) čl. 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za provođenje aktivnosti (A) osiguravaju se u proračunu Općine Dobrinj i raspoređuju na slijedeći način:

GOSPODARSKI RAZVITAK 284.980,00 A101201

-program ukupnog razvoja 60.000,00

-IPARD program 15.000,00

-planovi gospodarenja i inetrvencija 10.000,00

-studija organizacije prometa 30.000,00

-izrada stručne podloge Blato-Meline 43.980,00

-projekt »Zelena energija u
mom domu« 5.000,00

-program »Obnovljivi izvori
energije« 50.000,00

-kamate - Poduzetnik 2 1.000,00

-subvencije poljoprivrednicima 20.000,00

-urbanistički plan »Radna zona
Brestovica« 50.000,00

POMOĆ I RAZVOJ
POLJOPRIVREDE 20.000,00 A101202

-Centar za brdsko planinsku
poljoprivredu

TURISTIČKI RAZVOJ 130.600,00 A101203

-usluge tekućeg i investicijskog
održavanja morskih pristaništa 30.600,00

-održavanje plaže Čižići 0,00

-održavanje plaže Soline 0,00

-održavanje plaže Šilo 70.000,00

-HOT SPOT besplatni internet 30.000,00

EKO WC NA PLAŽAMA 85.000,00 A101204

UDRUGA DOBRINJŠTINA -
EKO-LIBURNIA 60.000,00 A101205

UDRUGA PČELARA KADULJA
KRK 2.000,00 A101206

SUFINANCIRANJE BRODSKE
LINIJE 92.800,00 A101207

TZ OTOKA KRKA 25.000,00 A101208

PLAVA ZASTAVA 55.000,00

-ugovor spasioc na plaži 10.000,00

-ostali troškovi 45.000,00

POSLOVNA ZGRADA ČIŽIĆI 85.000,00 K101211

UDRUGA VINARA »BUKALETA« 5.000,00 A101212

REGULACIJA PROMETA 75.000,00 A101213

UKUPNO 920.380,00

Članak 2.

Ove izmjene programa primjenjuju se od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa : 400-08/13-161/01

Ur.broj: 2142-04-05-13-36

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=862&mjesto=51514&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr