SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

51.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 4. stavka 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/ 03- ispr., 87/09, 88/10, 61/11 i 25/12), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 88/01 i 11/02), članka 16. i 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/ 08 i 136/12), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09., 10/13, 36/13) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 53/ 10, 10/13, 36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 4. sjednici, održanoj dana 04. 11. 2013.godine, donijelo je

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj
u 2013. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba u kulturi 1005 (»Službene novine PGŽ« 52/12., 16/13.) članak 2. mijenja se i glasi:

»Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu ostvarivanja programa iz članka 1., utvrđuju se načini sudjelovanja Općine Dobrinj u istima, te sredstva potrebna za provođenje, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Dobrinj za 2013. godinu kroz redovne aktivnosti (A), tekuće i kapitalne projekte (K):

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Ove izmjene programa primjenjuje se od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/13-161/01

Ur.broj:2142-04-05-13-31

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik:
Zoran Kirinčić v.r.

 

II. izmjene Programa javnih potreba u ku  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr