SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

 

50.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 178/ 04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12, 94/13), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst)članka 9.i 48. Zakona o proračunu (»Narodne novine« 87/08. i 136/12.), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« 35/09., 10/13, 36/13) i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« 35/09, 53/10, 10/13, 36/13), Općinsko Vijeće Općine Dobrinj na 4. sjednici održanoj dana 04. 11. 2013. g. donosi

II IZMJENE PROGRAMA GRADNJE
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U 2013. GODINI

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 1004 (»Službene novine PGŽ« 52/12, 16/ 13) čl. 1. st. 2. mijenja se i glasi:

1. Prihodi od komunalnog
doprinosa 2.500.000,00

2. Ostali prihodi iz proračuna 26.000,00

UKUPNO 2.526.000,00.«

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine,nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka kroz kapitalne projekte (K) obuhvaća:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Ove izmjene programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 400-08/13-161/01

Ur.broj: 2142-04-05-13-30

VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjedni
Zoran Kirinčić v.r.

 

II. izmjene Programa gradnje objekata i   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=862&mjesto=51514&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr