SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

46.

Temeljem članka 16 i 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12), članka 31. i 92. Statuta (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13, 36/13) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 35/09, 53/10, 10/13, 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 04. sjednici dana 04. 11. 2013. godine donosi

II.IZMJENE PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

Članak 1.

U Proračunu za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/12, 16/13), članak 1. mijenja se i glasi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 5:

Ove Izmjene Proračuna za 2013. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v.r

II. izmjene Proračuna Općine Dobrinj za   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr