SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 42. Srijeda, 22. prosinca 2004.
OPĆINA LOKVE
13

12.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97,128/ 99,57/00, 129/00, 59/01 i 26/03 - pročišćeni tekst) i članka 34. Statuta Općine Lokve, Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2004. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Lokve za 2004. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se mjerila i način rasporeda prihoda za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to:


Red.Naziv objekta Kuna

broj


1. Izgradnja vodovoda za naselje Sopač 400.000,00


2. Izgradnja pločnika kod kapelice na

Kuku i spilje Lokvarke 60.000,00


3. Izgradnja parkirališta kod Spilje Lokvarke 35.000,00


4. Izgradnja i popločenje nogostupa ispred

Doma kulture u Lokvama 65.000,00


5. Proširenje javne rasvjete u

Ul. Rudolfa Strohala i Homeru 25.000,00


6. Geodetska izmjera fekalne kanalizacije 50.000,00


7. Izgradnja autobusnih čekaonica na

lokalitetu Sleme 50.000,00


Sveukupno: 685.000,00


Članak 2.

Sredstva za izvršenje Programa osiguravaju se u Općinskom proračunu Općine Lokve iz sljedećih izvora

1. Komunalni doprinos 30.000,00

2. Proračun Općine Lokve 543.000,00

3. Naknade za koncesije 12.000,00

4. Drugi izvori utvrđeni posebnim zakonom 100.000,00

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko - goranske županije.

Klasa: 363-02/04-01/43

Ur. broj: 2112-02-02-04-01

Lokve, 20. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Davorin Cenčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr