SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

67.

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09 i 55/11, 90/ 11, 50/12), Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja - DPU - 2 - groblja i proširenja groblja (G3) u naselju Batomalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/12) i Zaključka Općinskog načelnika, Klasa: 350-02/12- 01/3, Ur. broj: 2142-03-02/1-13-31 od 8. studenoga 2013. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Baška, objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Detaljnog plana uređenja - DPU - 2
- groblja i proširenja groblja (G3) u naselju Batomalj

1.Javna rasprava i javni uvid u Prijedlog Detaljnog plana uređenja -DPU - 2 - groblja i proširenja groblja (G3) u naselju Batomalj započinje 26. studenoga 2013. godine i završava 26. prosinca 2013. godine (30 dana).

2.Javni uvid u Prijedlog Detaljnog plana uređenja - DPU - 2 - groblja i proširenja groblja (G3) u naselju Batomalj, za vrijeme trajanja javne rasprave, svi zainteresirani mogu obaviti u prostorijama Općine Baška na adresi Palada 88 u Baški, u uredovno vrijeme rada sa strankama.

3.Javno izlaganje Prijedloga plana održat će se dana 27. studenoga 2013. godine (srijeda), sa početkom u 11,30 sati, u vijećnici Općine Baška, u Baški, Palada 88, II. kat.

4.Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi Prijedloga plana može se za vrijeme trajanja javne rasprave u pisanom obliku predati u pisarnici Općine Baška ili dostaviti poštom na adresu Općina Baška, Palada 88, 51523 Baška, odnosno upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja Prijedloga planova. Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Klasa: 350-02/12-01/3

Ur. broj: 2142-03-03/3-13-32

Baška, 8. studenoga 2013.

Pročelnik

Mladen Hero, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr