SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

154.

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 58. Statuta Grada Rijeke ('»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 24/09, 11/10 i 5/13) Gradonačelnik Grada Rijeke donio je 29. listopada 2013. godine sljedeću

ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaduženje
KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka

Članak 1.

Daje se suglasnost za zaduženje KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka putem dugoročnog financijskog kunskog kredita u iznosu od 5.025.000,00 kn, s valutnom klauzulom u EUR kod Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka za financiranje projekta NABAVKA SOLO AUTOBUSA I MINIBUSA ZA PRIJEVOZ PUTNIKA S MOTORIMA EURO 5/EEV (enhanced environmentally-friendly vehicles - poboljšana ekološki prihvatljiva vozila) iz »Programa kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije« Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), po sljedećim uvjetima:

Vrsta kredita:

dugoročni kunski kredit s valutnom klauzulom u EUR

Iznos kredita:

5.025.000,00 kn

Dinamika korištenja kredita:

9 mjeseci od datuma sklapanja ugovora o kreditu

Nominalna kamatna stopa:

3,00 % fiksna

Efektivna kamatna stopa:

3,23%

Metoda obračuna kamate:

proporcionalna

Rok povrata kredita

10 godina, nakon roka za povlačenje kredita

Dinamika otplate glavnice i kamate:

glavnica se otplaćuje u 40 jednakih tromjesečnih rata, kamata se
obračunava i naplaćuje tromjesečno

Dospijeće prve rate:

12. mjesec od potpisa Ugovora

Naknada za odobrenje kredita

0,50% jednokratno na odobreni iznos kredita

Naknada za rezervaciju

0,25% godišnje na neiskorišteni iznos kredita, obračun i naplata
vrši se kvartalno

Valutna klauzula

u EUR, svi obračuni obavljaju se prema srednjem tečaju HNB važećem
na dan povlačenja kredita

Ukupna cijena kredita:

5.842.756,03 kn

Instrumenti osiguranja kredita:

mjenice i zadužnice KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka i založno pravo
na objektima nabave

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/13-04/81-9

Ur. broj: 2170/01-15-00-13-1

Rijeka, 29. listopada 2013.

Gradonačelnik

mr.sc. Vojko OBERSNEL, v.r,

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=862&mjesto=51000&odluka=154
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr