SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

153.

Na temelju članka 13.a stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), članka 7. Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na temelju ugovora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/ 00, 8/07 i 29/09) i provedenog javnog natječaja objavljenog u »Novom listu« dana 9. rujna 2013. godine i 23. rujna 2013. godine (ispravak natječaja) te članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 7. studenoga 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje
komunalnih poslova održavanja javnih površina na
temelju ugovora na području Grada Rijeke

Članak 1.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

Uređenje Trga Ivana Koblera u Rijeci, povjeravaju se trgovačkim društvima Zajednice ponuditelja GP Krk d.d. Krk, Stjepana Radića 31 i Fidal d.o.o. Rijeka, Rijeka, Braće Pavlinića 10, u razdoblju od 160 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

Druga faza uređenja memorije na nekadašnju kapelicu Sv.Ivana u Ulici Pehlin 1 u Rijeci (MO Pehlin), povjeravaju se trgovačkom društvu Parkovi Plus d.o.o. Rijeka, Mihačeva draga bb, u razdoblju od 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/159

Ur. broj: 2170-01-16-00-13-2

Rijeka, 7. studenoga 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr