SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

150.

Na temelju članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/ 03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 7. studenoga 2013. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Plana raspodjele sredstava spomeničke rente
za 2013. godinu

Članak 1.

U Planu raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/12) članak 2. mijenja se i glasi:

»Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada za 2013. godinu u ukupnom iznosu od 9.300.000,00 kuna.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/156

Ur. broj: 2170-01-16-00-13-2

Rijeka, 7. studenoga 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

Izmjene i dopune Plana raspodjele sredst  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=862&mjesto=51000&odluka=150
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr