SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

143.

Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10« i 5/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 7. studenoga 2013. godine, donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
GRADA RIJEKE ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Grada Rijeke za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 54/12 - u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2013. godinu u A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja i to kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Članak 3. Proračuna mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2013. godinu i to kako slijedi: Rashodi i izdaci u Proračunu za 2013. godinu u iznosu od 801.680.000 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Plan razvojnih programa za razdoblje 2013. - 2015. godine iz članka 4. Proračuna (u daljnjem tekstu: Plan) mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2013. godinu i glasi kako je utvrđeno u Izmjenama i dopunama Plana koji čini sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Proračuna.

Članak 5.

Sve ostale odredbe Proračuna ostaju nepromijenjene.

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/162

Ur. broj: 2170-01-16-00-13-2

Rijeka, 7. studenoga 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Ri  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=862&mjesto=51000&odluka=143
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr