SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

142.

Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/02, 9/06, 20/08, 29/09 i 21/10 - pročišćeni tekst), članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09, 14/13, 22/13 - ispr. i 25/13 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 7. studenoga 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju predsjednice i članova Odboramza javna priznanja Grada Rijeke

I.

U Odbor za javna priznanja Grada Rijeke imenuju se:

- Dorotea Pešić-Bukovac, za predsjednicu,

- Ana Komparić Devčić, za članicu,

- dr. sc. Tea Čaljkušić-Mance, za članicu,

- Nikolina Milčić, za članicu,

- Snježana Čop, za članicu,

- Sanjin Kajba, za člana,

- Davor Zubović, za člana,

- Livio Defranza, za člana,

- Akademik Daniel Rukavina, professor emeritus,
za člana,

- Mladen Urem, za člana,

- Zoran Roje, za člana.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/13-01/161

Ur. broj: 2170-01-16-00-13-3

Rijeka, 7. studenoga 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr