SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
GRAD KASTAV
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

58.

Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06., 114/06, 146/08. i 38/09.), članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko- goranske županiije« broj: 26/09.) i članaka 27. do 33. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Kastva (»Službene novine PGŽ« br. 19/ 12), Gradsko vijeće Grada Kastva na 5. sjednici održanoj 6. studenoga 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Kastva

Članak 1.

Grad Kastav će prodati nekretninu u svom vlasništvu u zemljišnim knjigama označenu kao k.č. 3463, ETAŽA 157/1000, poslovni prostor na adresi Kastav, Trg Matka Laginje 3 a, koji zauzima sjeverni dio prizemlja-I etaže predmetne zgrade, a sastoji se od ugostiteljskog prostora sa sanitarnim čvorom i skladištem u ukupnoj korisnoj površini od 44 m2 u suvlasničkom dijelu od 157/1000., upisan u zk.ul. 3464, poduložak 1, k.o. Kastav.

Kupoprodajna cijena za poslovni prostor iz stavka 1. ove Odluke iznosi 72.000,00 e (protuvrijednost u kunama po srednjem tečaju HNB na dan uplate).

Članak 2.

Na temelju ove Odluke Gradonačelnik Grada Kastva, sklopit će, u ime Grada Kastva, kao prodavatelja, kupoprodajni ugovor sa Marinom Rančićem iz Kastva, Prolaz Ante Dukića 1, OIB:85704262111, kao kupcem koji je ujedno zakupac poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/10

Ur. broj: 2170-05/01-1-13-12

Kastav, 6. studenoga 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=862&mjesto=51215&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr