SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
GRAD KASTAV
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

57.

Na temelju članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva, na svojoj 5. sjednici održanoj dana 6. studenoga 2013. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja
nekretninama u vlasništvu Grada Kastva

Članak 1.

U Odluci o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Kastva (»Službene novine PGŽ« broj 32/10 i 41/11), članak 23. mijenja se i glasi:

»Naknadu na korištenje javnih površina plaća pravna ili fizička osoba kojoj je nadležno gradsko tijelo odobrilo korištenje javnih površina ispred zgrada, korištenje slobodnih površina za privremenu upotrebu, te držanje vitrina radi izlaganja robe izvan poslovne zgrade u Gradu.

Za korištenje javnih površina ispred zgrada, te za korištenje ostalih slobodnih površina za privremenu upotrebu, plaća se naknada dnevno ili mjesečno za svaki četvorni metar prostora koji se koristi.

Naknada iz stavka 1. ovog članka plaća se kako slijedi:

1.za uskladištenje materijala i robe

-ispred zgrade 4,00 kune/m2 (dnevno);

-na ostalim slobodnim površinama 1,50 kuna/m2 (dnevno);

2.za izgradnju i popravak zgrada i drugih objekata

-preko ugovorenog roka 1,50 kuna/m2 (dnevno);

3.za zabavne putujuće radnje, ostale sezonske, te druge prigodne radnje, te lutrije 9,00 kuna/m2 (dnevno);

4.za prodaju prehrambenih proizvoda, za pečenje, odnosno prodaju kestenja, kikirikija i slastica 9,00 kuna/m2(mjesečno);

5.za prodaju štampe, duhanskih i drugih proizvoda u kioscima 9,00 kuna/m2 (mjesečno);

6.za zauzimanja terasa i otvorenih prostora za ugostiteljsku djelatnost 14,00 kuna/m2 (mjesečno);

7.za organizirana parkirališta 4,00 kune/m2 (mjesečno);

8.za formiranje okućnice 3,00 kune/m2 (mjesečno);

9.za postavljanje reklamnih panoa, stupova, ploča i sl. 9 kuna/m2 mjesečno;

10.za poljoprivredno korištenje, parkirališta za objekte u privatnom vlasništvu i sl. 0,30 kune/m2 (mjesečno);

11.za druge namjene 4,00 kune/m2 (mjesečno).«

Od obaveze plaćanja poreza iz ovog članka izuzimaju se aktivnosti za predizborne, humanitarne, kulturne, sportske, prosvjetno-edukativne i zdravstvene svrhe.

Zakupnina se plaća od dana sklapanja ugovora o zakupu do 20-og u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 2.

Iza članka 23. dodaje se članak 23.a koji glasi:

Zemljište iz članka 23., stavka 3. točke 8. može zakupiti vlasnik izgrađenog zemljišta koji graniči sa javnom površinom.

Članak 3.

Iza članka 23.a dodaje se članak 23.b koji glasi:

Vlasnik zemljišta iz članka 23. a ove Odluke ima pravo prvokupa.

Članak 4.

Iza članka 23.b dodaje se članak 23.c koji glasi:

»Cijenu zemljišta iz čl. 23. b. st. 2. ove Odluke kupac može platiti u najviše 24 mjesečne rate.«

Članak 5.

Iza članka 23.c dodaje se članak 23.d koji glasi:

»Korisniku koji koristi javne površine suprotno odredbama ove Odluke obračunati će se porez na korištenje javnih površina sukladno Odluci o porezima Grada Kastva.«

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Kastva stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/10

Ur. broj: 2170-05/01-1-13-11

Kastav, 6. studenoga 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=862&mjesto=51215&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr